Teamontwikkeling

Behoefte om stil te staan, met een frisse blik kijken naar samenwerking en verbinding in de organisatie. Business coaching in Friesland, Groningen en Drenthe. Van Vonk naar Vuur zet verhalen in om thema’s zichtbaar en bespreekbaar te maken. Om mensen in hun kracht te zetten, als team en als individu. Om op een positieve manier om te gaan met verschillende talenten en kwaliteiten.

Voor teams die iets verder onder het oppervlak willen kijken en open staan voor een creatieve aanpak. Met aandacht voor het verhaal van de organisatie én de verhalen van de mensen die er werken. Van Vonk naar Vuur biedt voor teams een aantal workshops aan, waarbij maatwerk altijd ons uitgangspunt is. Mocht u interesse hebben in een teambijeenkomst rondom een ander thema dan bespreken we dat graag met u.

Zijn we samen effectief?

Wordt er veel gepraat maar komt maar weinig tot stand?
Werkt iedereen hard maar is er weinig contact?
Is het té gezellig en worden zowel de kool als de geit gespaard?
Zijn het altijd dezelfde mensen die bepalen wat er gebeurt?
We werken best goed samen maar zit er nog meer in?

Om inzicht te krijgen in de teamdynamiek wordt gebruik gemaakt van een Disc-profiel. DISC is een instrument dat inzicht geeft in gedragspatronen en gewoontes. Ieder teamlid ontvangt zijn persoonlijke Disc-profiel. Voor het team wordt een zogeheten team-grid gemaakt. Het leent zich bij uitstek om zicht te krijgen op effectieve en ineffectieve patronen in teams én deze bespreekbaar te maken.

Een basisverkenning vraagt minimaal 2 bijeenkomsten van circa 3 uur. Afhankelijk van de specifieke thema’s die in een team spelen is een vervolg mogelijk.

In een intakegesprek wordt vanuit de vraagstelling van het team de opzet van de bijeenkomsten samen met u als opdrachtgever ingericht.

Prijsindicatie: (excl. BTW)

DISC-profiel inclusief rapportage € 145,00 p.p.
Team-Grid  € 75,00
2 bijeenkomsten (3 uur) € 750,00*

* Uitgaande van 1 procesbegeleider. Bij teams groter dan 12 mensen zullen 2 procesbegeleiders aanwezig zijn.

Heeft u interesse of vragen, neem contact op:  info@vanvonknaarvuur.nl

effectief-3
droom-3

Is de droom van de organisatie ook jouw droom?

Heeft de visie van de organisatie betekenis voor je dagelijks handelen?
Kun je je eigen droom vorm geven in je werk?
Inspireert de visie van de organisatie je?
Is er sprake van een gezamenlijk gedragen droom?

Tijdens deze workshop wordt op een creatieve manier stil gestaan bij de visie van de organisatie en de individuele verbinding van mensen met deze visie.

Vanuit een verhaal verkennen we het onderliggende verhaal van zowel de organisatie als de mensen in het team. Waar worden verbindingen zichtbaar en waar lopen de dromen uiteen.

Door hier samen aan te werken worden draagvlak en persoonlijke binding verhelderd en versterkt. Met begrip voor onderlinge overeenkomsten én verschillen. Een workshop met oog voor plezier én inhoud.

In een intakegesprek wordt vanuit de vraagstelling van het team de opzet van de bijeenkomst samen met u als opdrachtgever ingericht.

Prijsindicatie: (excl. BTW)
Workshop (4 uur)  € 450,00*

* Uitgaande van 1 procesbegeleider. Bij teams groter dan 12 mensen zullen 2 procesbegeleiders aanwezig zijn.

Heeft u interesse of vragen, neem contact op:  info@vanvonknaarvuur.nl

Op verhaal komen met je team

Heb je behoefte om eens stil te staan met je teamgenoten?
Zoek je een vorm om anders met elkaar in gesprek te gaan?
Ben je nieuwsgierig naar hoe het met jullie gaat en wat er speelt?
Durf je je nog te laten verrassen door je collega’s?

Met je team op verhaal komen betekent dat je met elkaar uit de waan van alledag stapt. In rust en ruimte elkaar ontmoeten en open staan voor elkaars verhaal. In deze workshop wordt je uitgenodigd dit met elkaar vorm te geven. Aan de hand van een inspirerend verhaal wordt de verbinding gelegd naar individuele belevenissen en ervaringen. Om als team uitgerust en vol inspiratie weer de wereld in te stappen.

Een mooie, verrassende vorm van teambuilding.

In een intakegesprek wordt vanuit de vraagstelling van het team de opzet van de bijeenkomst samen met u als opdrachtgever ingericht. De workshop vindt plaats op een inspirerende buitenlokatie en kan voor een hele of halve dag worden vorm gegeven.

Prijsindicatie: (excl.catering en lokatie)(excl. BTW)
Workshop halve dag  € 450,00*
Workshop hele dag  €  850,00*

* Uitgaande van 1 procesbegeleider. Bij teams groter dan 12 mensen zullen 2 procesbegeleiders aanwezig zijn.

Heeft u interesse of vragen, neem contact op: info@vanvonknaarvuur.nl

verhaal