De website van Bewust Fryslân is in de lucht

Bewust Fryslân is een platform voor ondernemers die werken vanuit en op weg zijn naar bewustwording. Het is een regionaal startpunt voor inspiratie, ontwikkeling en professionalisering, samenwerking, gezamenlijke promotie en een betere vindbaarheid.

Laat je inspireren! www.bewustfryslan.nl

Als je hoofd verbonden is met je hart scheppen je handen de mooiste dingen!
Aangesloten bedrijven en praktijken werken vanuit het ‘holistische’ principe. Alles maakt deel uit van één geheel. Lichaam, geest en bewustzijn vormen één systeem en beïnvloeden elkaar. De aangesloten bedrijven bevinden zich in één of meer van de hieronder genoemde categorieën:

Gezondheidszorg, welzijn en persoonlijke groei (aanvullend en preventief)
Kunstzinnige creatieve vorming (procesgericht i.p.v. productgericht)
Duurzaam leven en milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen