Marjolanda Hendriksen | marjolanda@vanvonknaarvuur.nl | 06 37295467

Manja Zijlstra  |  manja@vanvonknaarvuur.nl  |  06 55868097

De waarden van Van Vonk naar Vuur

Aandacht   –   Waardering   –   Eigenheid   –   Vrijheid   –   Liefde

Zonder oordeel. Met oprechte interesse. Inspirerend en met lef. Verhalend. Onderzoekend. Zo worden verbindingen gelegd. Word je weer in je kracht gezet.